Delikatność sprzętu

Komputery to urządzenia, które są bardzo delikatne. Dlatego też należy szczególnie uważać, aby nie doszło do ich zniszczenia, ponieważ następnie należy liczyć się z dość poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim w chwili zepsucia komputera i to dość poważnych elementów może dojść do utraty danych zapisanych na komputerze. Jest to bardzo kłopotliwe, ponieważ wszelkie pliki zachowane na urządzeniu mogą zniknąć. Dlatego też ludzie nie powinni nigdy przechowywać istotnych informacji, dokumentów wyłącznie na jednym komputerze. Można zapisać je na płycie i wówczas będą one bardziej bezpieczne. Następnym problemem jest sama naprawa komputera. Części niekiedy są dość drogie, a gdy zepsuje się jedna część może być nawet więcej warta od całego urządzenia. Ponadto komputer wraz z użytkowaniem niszczy się – zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Z tego też powodu komputery nie są dość stałymi urządzeniami. Ludzie, którzy kupują komputery muszą się również liczyć z wkładaniem w nie następnych kosztów na naprawy, a także ewentualne ulepszania sprzętu. Ludzie niekiedy wydają zbyt dużo pieniędzy na komputery chcąc posiadać jak najlepszy sprzęt zamiast przeznaczyć je na poważniejsze wydatki.